Ik zweet de duizenden cijfers

uit mijn hoofd.


Mensen aangetast en ziekenhuis

vol wanhoop.


Vergaat de wereld in enkele weken.

Uit de kleerkast ruim ik de jaren op.


Muziek brengt verstrooiing

aan mijn handen van afscheid.


De blijf in u kot-regel blijkt

geen banale grap.


Bewegen mag

moet zelfs om de druk

naar hoop

te vergroten.


Erika De Stercke

CORONA