Soms is het goed

stil te staan

bij je zelf


Tijd te nemen

voor processen

die ongeacht


Corona

je even

was vergeten


Ik kijk

in de spiegel

van verslagenheid


verwarring

en gejaagdheid

en herhaal de mantra


"Een omweg is

geen omweg maar

een teken


dat je pad

anders loopt.

Opgeven is


geen falen

je kiest

wat beter


bij je past

Iedere keuze

is een JA


tegen je zelf.

Een NEE

tegen dat


wat je Niet

verder helpt"

BerustingRiekje Hoffman

EEN OMWEG