Als wolken verdwalen

Dauw dekens de zonnen

stralen tegenhouden dan

ontstaan de verhalen


Als de dieren verdwalen

verdrinken door water

wolven over de Veluwe lopen

Dan ontstaan de verhalen


Als de mensen verdwalen

door prikkeldraad versperde

grenzen in vreemde landen

Dan ontstaan de verhalen


Als virussen verdwalen

alle landen overgaan

Jouw afstand zelfs bepalen

Dan zijn er verhalen


Of worden we stil

ontstaan er vragen

over mens en natuur

en levensduur


Praten,praten,alles gezegd

Wetenschappers, artsen, economen

heel de wereld door een virus

plat gelegdTon Houtman

VIRUS

Zie de corona fabriek

Als ik door de straat loop

Mensen beroerd of dood ziek

Hijgend  biddend  voor een greintje hoop


Geen bezoek, geen hand

Geen kus , geen contact

Mensen zwaaien op afstand

Liefde door angst geknakt


Denk aan de daklozen

New York,Ghana, Mumbai en Utrecht

Mensen op afstand in verhuisdozen


Vluchtelingen in tentenkampen

Op  afstand !!  op Lesbos en Nigeria

Dicht en droom ons uit de rampen
Ton Houtman

OP AFSTAND