VOORWAARDEN
  1. Iedereen boven de 18 jaar kan een inzending opsturen. Ben je onder de 18 jaar, dan dient een ouder of voogd voor akkoord te tekenen.
  2. De inzending dient origineel materiaal te zijn. Er mag geen beeld- of audiomateriaal van derden worden gebruikt. En mag het auteursrecht van derden niet worden geschonden.
  3. De stichting krijgt het gebruiksrecht van het materiaal t.b.v. het project ‘Tijdcapsule 2020’. Het eigendomsrecht blijft bij jou.
  4. Bij iedere inzending dient een korte algemene bio te worden aangeleverd die deels of helemaal kan worden opgenomen in de documentaire, dan wel op de website.  Let op dat je geen persoonsgegevens (als rekeningnummer etc) in de bio opneemt.
  5. De akkoordverklaring dient ondertekend te worden voordat de inzending aan de selectieprocedure kan meedoen.
  6. De inzending mag geen reclame bevatten op welke wijze dan ook.
  7. De inzending dient royalty free te zijn.